http://nowagazownia.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/baner-NG_980x600-960x600_c.jpg

WYSTAWA Pawła Napierały


19 listopada o godz. 18.00 wernisaż wystawy Pawła Napierały DECALOGUS.DZIESIĘĆ SŁÓW.

Zobaczcie i posłuchajcie dlaczego współczesny młody artysta wybiera za temat 10 przykazań i wychodząc z bardzo starych tradycji malarskich tworzy kolejną interpretację.

Spotkanie z Pawłem Napierałą potrwa do godz. 20.00

Wystawa będzie otwarta:
19.11 godz.18.00 wernisaż
20.11 godz.14.00-18.00
24.11 godz.14.00-18.00
25.11 godz.14.00-18.00
26.11 godz.14.00-18.00
27.11 godz.14.00-18.00
1.12  godz.14.00-18.00


Współczesne malarstwo rzadko odwołuje się do tradycji historii sztuki. Artyści często uwiedzeni ponad stuletnim paradygmatem awangardowej konieczności odrzucenia przeszłości nie podejmują dialogu z dawnymi mistrzami. Dyskusja z historią wydaje się dziś nienowoczesna, nudna, po gombrowiczowsku upupiająca. To odrzucenie tradycji, tak odświeżające w początkach XX wieku, doprowadziło do zerwania twórców z dużą częścią społeczeństwa, które w sztuce znajdywało odpowiedzi na problemy dnia codziennego i duchowe rozterki. Jean Clair, wybitny muzealnik i kurator, twierdzi, że dwudziestowieczni artyści pozbawiając sztukę (dawną i współczesną) jej kultowego charakteru, wymazali jej społeczne znaczenie. Stała się ona zespołem pustych form, które nie odwołują się do duchowości a przez to sztuka nie daje takiego wsparcia, jakie otrzymywali od niej nasi przodkowie. Przeżycie estetyczne najnowszej sztuki jest najczęściej powierzchowne a nie uruchamiając empatii, nie każe stawiać sobie pytań egzystencjalnych (L’hiver de la culture, Paris 2011).

Paweł Napierała WYSTAWY INDYWIDUALNE:

NATIVUS Galeria u Jezuitów, Poznań, 2016

WIDOKI Galeria Lindenau w Gdańsku. Wystawa objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, 2015

WIDOKI Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – Rezerwat Archeologiczny Genius Loci. Wystawa objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania, 2014/2015

PAWEŁ NAPIERAŁA- MALARSTWO w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im.A.Kowalskiego w Międzyrzeczu, 2014

PORTA ROMANTICA Collegium Maius, Poznań, 2010

Menu