http://nowagazownia.com.pl/wp-content/uploads/2017/02/Baner_NG-02-960x600_c.jpg

Kino Eksperymentalne


ZMROK
10 marca godz.18.00-21.00

Gdy zapadnie wieczór zapraszamy na projekcję artystycznego kina eksperymentalnego Rafaeli Jasionowicz, w tym premiowe najnowsze prace. Tytułowy zmrok połączony w zapętloną prezentację czterech krótkich form filmowych :

„Bezsenność” (2017)

„Spacery nasenne” (2017)

„Odległość” (2016)

„Dzień ogólny” (2016)

Obecny w filmach motyw zapadania zmroku, gdzie sen, brak snu, czekanie na sen, jawa, postrzeganie w ciemności buduje odrębne, odrealnione światy. W tych onirycznych przestrzeniach może mieszkać napięcie, niepokój czy też melancholia. Istotnym elementem wszystkich filmów jest dźwięk, który w ciemności zwielokrotnia nasze wyobrażenia, potęguje obrazy.

W pracach zostały zastosowane techniki mieszane: m.in. obrazy powstałe w wyniku pracy na makietach, kolaże ze zdjęć ,kompozycje z kolorowych folii.

Rafaela Jasionowicz

Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2013). Ukończyła Edukację Artystyczną w zakresie sztuk plastycznych, w tym działań interaktywnych. Z ostatnich wystaw indywidualnych w 2016 roku: Odległość, Kształty Oswojone, a w 2015 Czas opadania.

Menu